Avís Legal

Gràcies per visitar el nostre lloc web, si us plau llegiu detingudament aquests Termes i Condicions (Termes i Condicions) abans d'utilitzar aquest lloc web i qualsevol contingut de https://barrallibre.cat en llocs de xarxes socials (incloent-hi sense cap limitació Facebook, Twitter i Instagram) (conjuntament: el Lloc). Aquests Termes i Condicions seran d'aplicació a totes les visites a l'i ús del Lloc, així com al Contingut (com es defineix més endavant), informació, recomanacions, productes i/o serveis oferts a vostè oa través del Lloc. En accedir al i utilitzar el Lloc, vostè accepta aquests Termes i Condicions íntegrament, a més de qualsevol altra llei o reglament que sigui aplicable al Lloc ia Internet. Si no accepteu aquests Termes i Condicions en la seva totalitat, si us plau, abandoneu el Lloc.

OPERADOR DEL LLOC

El Lloc és operat per https://barrallibre.cat no és una societat legalment constituïda. Tot i això, fa referència a un lloc web que compleix amb les legislacions que apliquen per a Mèxic. Domiciliada a l'Estat de Tabasco; les oficines principals es troben ubicats a Villa Ocuiltzapotlan, Centre, Tabasco. CP 86270.

CONTINGUT DEL LLOC

Tot el contingut que apareix al Lloc, incloent-hi, encara que sense limitar-s'hi, logos, icones, marques comercials, text, gràfics, fotografies, imatges, imatges en moviment, so, il·lustracions i programari (Contingut), és propietat de https://barrallibre.cat i les empreses filials, els llicenciataris i/o els proveïdors de continguts. Tots els elements del Lloc, incloent-hi, encara que sense limitar-s'hi, el disseny general i el Contingut, poden estar protegits pel dret d'autor, drets morals, drets sobre bases de dades, normatives sobre marques comercials i altres lleis relatives al dret de propietat intel·lectual. El Lloc, el seu Contingut i tots els drets relacionats continuaran sent propietat exclusiva de https://barrallibre.cat, les empreses filials, o els llicenciataris, llevat que s'acordi expressament una altra cosa. Tots els drets estan reservats.

DRET D'AUTOR I propietat intel·lectual

El dret d'autor de tot el contingut pertanyen i continuaran pertanyent a https://barrallibre.cat, a les seves empreses filials, o als seus llicenciataris segons escaigui. Tret que s'indiqui el contrari en documents específics al Lloc, vostè està autoritzat per veure, reproduir, imprimir i descarregar Contingut que es troba al Lloc només amb fins personals, informatius i no comercials. No podeu modificar materials i no podeu copiar, distribuir, transmetre, mostrar, executar, reproduir, publicar, concedir llicències, crear obres derivades de, transferir o vendre cap Contingut. No podeu reutilitzar cap contingut sense obtenir primer el consentiment de https://barrallibre.cat A efectes d'aquests termes, es prohibeix l'ús del contingut esmentat en qualsevol altre lloc web o entorn informàtic en xarxa. No podreu eliminar cap avís de dret d'autor, marca comercial o qualsevol altre avís de propietat del Contingut que trobareu al Lloc.

RENÚNCIA A LES GARANTIES

El Lloc i el Contingut són gratuïts i es proporcionen “tal qual” sense cap mena de garantia. La informació del Lloc és només a efectes d'informació general i no constitueix cap assessorament. Tecnologisme.top no declara ni garanteix que la informació i/o serveis inclosos al Lloc siguin necessaris, complets o actuals, ni que el Lloc o el servidor que permet que el Lloc estigui disponible estiguin lliures de virus o de qualsevol altre component perjudicial. Per tant, https://barrallibre.cat no podeu declarar o garantir que el Lloc no pateixi interrupcions o estigui lliure d'errors. https://barrallibre.cat no ofereix garanties ni declaracions relatives a l'ús del Contingut al Lloc quant a exactitud, precisió, idoneïtat, utilitat, oportunitat, fiabilitat, etc., o en cas contrari, en cada cas fins al límit màxim permès per la llei aplicable.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L'ús que feu del Lloc és pel vostre compte i risc. Ni https://barrallibre.cat, ni cap dels seus empleats, responsables, directors o agents, ni cap altra part involucrada en la creació, la producció o la distribució del Lloc seran responsables de cap dany directe, indirecte, especial, conseqüencial, ni daltres danys que resultin de lús del Contingut al Lloc, o de la impossibilitat d'utilitzar-lo, inclosos els danys causats per virus, incorreccions, informació incompleta del Lloc.

ÚS INCORRECTE DEL LLOC

Està prohibit utilitzar el Lloc per enviar o transmetre qualsevol Contingut generat per l'usuari (tal com es defineix més endavant) que infringeixi o pugui infringir qualsevol dret de propietat intel·lectual d'un tercer o que sigui amenaçador, fals, enganyós, subversiu, difamatori, invasor de la privadesa, obscè, pornogràfic, abusiu, discriminatori o il·legal, o que pugui constituir o incitar conductes que podrien considerar-se una infracció penal, violar els drets d'alguna de les parts o que puguin donar lloc de qualsevol altra forma a responsabilitat civil o violar alguna llei. https://barrallibre.cat pot negar-li l'accés al Lloc en qualsevol moment a la seva exclusiva discreció, i això podria incloure situacions en què https://barrallibre.cat considereu que l'ús que feu del Lloc incompleix algun d'aquests Termes i Condicions i/o les lleis aplicables.

CONTINGUT GENERAT PER L'USUARI

Totes les opinions, observacions, comentaris, material gràfic, gràfics, fotografies, enllaços, qüestions, suggeriments, informació, vídeos i altres materials que vostè o qualsevol altre usuari del Lloc enviïn al Lloc o transmetin utilitzant el Lloc (Contingut generat per l'usuari) es consideraran no confidencials i no privats. Per tant, https://barrallibre.cat tindrà el dret no exclusiu i no subjecte a drets d'autor a utilitzar, copiar, distribuir i divulgar a tercers qualsevol contingut generat per l'usuari per a qualsevol fi, a qualsevol mitjà ia tot el món (concessió de llicència). Vostè reconeix i accepta que https://barrallibre.cat només actua com a canal passiu per a la distribució del contingut generat per l'usuari i no assumeix cap responsabilitat ni és responsable davant vostre o davant de qualsevol tercer respecte al contingut o l'exactitud del contingut generat per l'usuari. Sense perjudici de tot això, vostè reconeix i accepta que qualsevol observació, opinió, comentari, suggeriment i altra informació expressada o inclosa al Contingut generat per l'usuari no necessàriament representa la de https://barrallibre.cat. Qualsevol ús que feu del Contingut generat per l'usuari serà exclusivament pel vostre compte i risc.

Vostè declara i garanteix que qualsevol contingut generat per l'usuari enviat o transmès per vostè és originalment seu, i no copia el treball de cap tercer o infringeix de cap altra manera els drets de propietat intel·lectual de qualsevol tercer, drets a la privadesa o drets de la personalitat, i no conté cap declaració difamatòria o calumniosa. A més, vostè declara i garanteix que té la capacitat per concedir la llicència d'acord amb allò estipulat en aquest apartat. https://barrallibre.cat es reserva el dret, segons el seu propi criteri, de bloquejar o eliminar (en tot o en part) qualsevol contingut generat per l'usuari enviat o transmès per vostè i que a https://barrallibre.cat li sembli disconforme amb aquests Termes i Condicions (inclosos materials que infringeixin o puguin infringir drets de propietat intel·lectual de tercers, drets a la privadesa o drets de la personalitat) o que, d'una altra manera, no siguin considerats acceptables per https://barrallibre.cat.

COM POT POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Si teniu alguna pregunta o comentari sobre el Lloc o aquests Termes i Condicions o en el cas que vulgueu formular una queixa en relació amb el Lloc (o el seu Contingut), podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic tecnologizmo@gmail.com.

CANVIS ALS TERMES

https://barrallibre.cat es reserva el dret, segons el seu criteri, de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquests Termes i Condicions. Comproveu aquests termes periòdicament per informar-vos dels canvis esmentats. Si continueu utilitzant el Lloc després d'haver publicat els canvis d'aquests Termes i Condicions, això significarà que accepteu aquests canvis.

SEPARABILITAT

Cadascuna de les disposicions d'aquests Termes i Condicions s'interpretarà separadament i independentment de les altres disposicions. Si alguna disposició es considera invàlida, nul·la o ineficaç, es considera que aquesta disposició pot ser exclosa i no afecta l'eficàcia de les disposicions restants d'aquests Termes i Condicions.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquests Termes i Condicions es regiran per la legislació Mexicana i vosté i https://barrallibre.cat se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de l'Estat de Tabasco, Mèxic, en cas que sigui necessari.

Pujar
caCatalà